Wat is NLP

NLP is een methode om zeer snel en effectief resultaten te bereiken bij ontwikkeling, veranderingsprocessen en problematiek.

NLP is ontstaan in de jaren ’70 vanuit het bestuderen van mensen met succesvolle vaardigheden. Wat is de reden dat, binnen eenzelfde context, sommige mensen zeer succesvol zijn en anderen helemaal niet? Richard Bandler en John Grinder ontwikkelden een methode om succesvol gedrag in kaart te brengen en een manier om dit vervolgens aan anderen aan te leren.

Zo ontstond NLP als methode om zeer snel en effectief resultaten te bereiken bij ontwikkeling, veranderingsprocessen en problematiek.

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Hiermee wordt bedoeld: hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Neuro verwijst naar de zintuiglijke waarnemingen en de verwerking daarvan in ons brein. Linguïstisch verwijst naar de taal: de verbale en non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze gedachten en onze werkelijkheid betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen

NLP is een unieke benadering, om drie redenen:

NLP brengt zowel functioneren als disfunctioneren, hulpbronnen, belemmeringen, groei en stagnatie op een eigen wijze in beeld. Deze eigen wijze is ervaringsgericht en gevoelsgericht.

Het Neuro-linguïstische van NLP.
NLP biedt een ‘gereedschapskist’ technieken (die stap voor stap te volgen zijn) om specifieke problemen aan te pakken en/of doelen te bereiken.

Het Programmatorische van NLP.
NLP is gebaseerd en evolueert steeds verder op inzichten in het functioneren van de mens met als uitgangspunt dat lichaam en geest een geheel zijn en integreert ervaringskennis (uit de psychologie, linguïstiek, filosofie, neurologie, antropologie en cybernetica)..