NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Hiermee wordt bedoeld: hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren.

NLP is de afkorting van Neuro Linguïstisch Programmeren. Hiermee wordt bedoeld: hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop reageren. Neuro verwijst naar de zintuiglijke waarnemingen en de verwerking daarvan in ons brein. Linguïstisch verwijst naar de taal: de verbale en non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze gedachten en onze werkelijkheid betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen

Het uitgangspunt bij de samenstelling van onze trainingen is de NLP-leerstof zo toegankelijk mogelijk weer te geven zonder afbreuk te doen aan volledigheid en diepgang….
…zoals Albert Einstein verkondigde:
“ Maak alles zo eenvoudig mogelijk, maar beslist niet eenvoudiger.”

Training